وردپرس

اجازه به کاربران برای پاک کردن شناس نامه

به کمک افزونه ی Delete Me می توانید به کاربرانتان این اجازه را بدهید که شناس نامه ی خودشان را در تارنمای شما پاک کنند پس از به کار انداختن این افزونه کاربران با رفتن به بخش شناس نامه ی خودشان در پیش خوان می توانند شناس نامه ی خود را پاک کنند.

شما می توانید گزینه هایی را برای این بخش به کار گیری کنید برای نمونه می توانید برگزینید که کدام دسته از کاربران بتوانند شناس نامه شان را پاک کنند یا برای این کار پیوندی بنویسید. به کار گیری از این افزونه را به همه ی تارنماهای گروهی پیشنهاد می کنم.

۲ نظر

پاسخ دهید

سوشیانت زوارزاده
من یک روان‌شناس، نویسنده، برنامه ساز و گوینده‌ی رادیو هستم