سوشیانت زوارزاده

Sushyant Zavarzadeh

من سوشیانت زوارزاده هستم. روان‌شناس و روانکاو

عضو سازمان نظام‌روان‌شناسی ایران و انجمن روان‌شناسی آمریکا

من در زمینهٔ طراحی و توسعه وب و نیز وب سایکولوژی نیز کار می‌کنم

سوشیانت زوارزاده - روانشناس و روانکاو

زمینه‌های کاری من

تازه‌ترین نوشته‌های من