گوناگون

پیتزای خوشمزه ی تامبلر

در جست و جوی گوگل دنبال یک عکس بودم که با عکس زیر رو به رو شدم. ریزباره ای درباره ی این عکس نمی گویم تنها روی عکس کلیک کنید  و آن را خوب نگاه کنید.

پانوشت: تامبلر (tumblr) یک سرویس چکیده نویسی در اینترنت است.

پاسخ دهید

سوشیانت زوارزاده
من یک روان‌شناس، نویسنده، برنامه ساز و گوینده‌ی رادیو هستم