روزنوشت

نوشته‌هایم از دست رفت!

همان‌گونه که می‌بینید بسیاری از نوشته‌های من پاک شده‌اند! بله این به خاطر مشکلی بود که در تارنما رخ داد و ناچار به پاک کردن و راه‌اندازی دوباره ی آن شدم در این میان فهمیدم که پرونده‌ی برون‌بری شده‌ی نوشته هایم را دریافت نکرده‌ام! پس نتوانستم نوشته‌ها را باز‌گردانم پرونده‌های پشتیبانی پایگاه داده را هم دیدم تا شاید بتوانم نوشته‌هایم را بین آن‌ها بیابم اما آن پرونده ی پشتیبان هم پس از پاک شدن نوشته‌هایم گرفته شده بود پس نوشته‌هایم از بین رفت. راستی پوسته‌ی تازه‌ی من خوب است؟ این پوسته را خودم طراحی کرده‌ام خواستم هنگامه ای هم تارنمایم رنگ مافیایی به خود بگیرد.