گوناگون

نوروز خجسته

درود آغاز سال ۳۷۴۹ زرتشتی را به یکایک شما پارس ها شادباش می گویم نوروزتان خجسته. امیدوارم سالی سرشار از پیروزی و بهروزی داشته باشید.

الا ای اهورای با فر و جاه           به فرمان تو تابش هور و ماه

در این روز نو از مه فروردین          به آیین جمشید فرخنده دین

بگردان دل و دیده ام از گناه               بیاموزم از نو دگرگونه راه

ای اهورامزدای یکتا ای دادار بی همتا ای آرام بخش جان و تنها آفریننده ی گیتی ها. هر روزمان را نوروز گردان و ما را بر اهریمن پیروز کن. ای پروردگار مهربان، تنها تو توانایی.

بدون نظر

پاسخ دهید

سوشیانت زوارزاده
من یک روان‌شناس، نویسنده، برنامه ساز و گوینده‌ی رادیو هستم