روزنوشت

سال نو فرخنده

نوروز پیروز. سال نو فرخنده.

الا ای اهورای با فر و جاه

                  به فرمان تو تابش هور و ماه

در این روز نو از مه فروردین

                 به آیین جمشید فرخنده دین

بگردان دل و دیده‌ام از گناه

                 بیاموزم از نو درگرگونه راه

نوروز پیروز. فرارسیدن سال نو را به شما شادباش می‌گویم امیدوارم همواره دل‌هایتان پر از شکوفه‌ی لبخند و شادمانی باشد سال نو را با یاری اهورامزدا، با شادمانی آغاز کنید و به سرانجام برسانید.

پاسخ دهید

سوشیانت زوارزاده
من یک روان‌شناس، نویسنده، برنامه ساز و گوینده‌ی رادیو هستم