روزنوشت

زمستان سرد

امروز از پدر پرسیدم بهمن ۱۳۵۷ سردتر بود یا بهمن امسال؟ گفت بهمن ۱۳۵۷ بسیار سرد بود اما آتش داشتیم.

من در ۱۳۶۹ زاده شدم و نمی‌دانم سرمای پیش از زایشم چگونه بوده است. باری می‌دانم اکنون سرما داریم و آتش نداریم. آتش خاموش است و چوب‌های سوخته زیر خاکستر سپیدپوش شده‌اند.

به یاد ماث (مهدی اخوان ثالث) افتادم. هوا بس ناجوان‌مردانه سرد است آی!

پانوشت: در این سرمای ناجوانمردانه به اندازه‌ی نیازتان خانه را گرم کنید گاز را هدر ندهید تا دیگر هم‌میهنان هم بتوانند به زندگیشان گرما بخشند.

بام تهران، بهمن ماه 1392 - نگاره از تارنمای بام تهران رونوشت شده است

پاسخ دهید

سوشیانت زوارزاده
من یک روان‌شناس، نویسنده، برنامه ساز و گوینده‌ی رادیو هستم