بی‌بی پرس یکی از نیرومندترین و ساده‌ترین سیستم‌ها برای راه‌اندازی یک انجمن است این افزونه برای وردپرس برنامه نویسی شده اما می‌توان آن را بدون داشتن وردپرس نیز راه اندازی کرد! هم چنین دارای افزونه‌هایی است که با به کارگیری آن ها می‌توانید کارکردهای انجمن را بهبود بخشید. من به خاطر درخواست‌های دوستان وردپرسی این افزونه را پارسی سازی کردم و اکنون برای بارگیری در دسترس شماست.

یادآور می شوم که این ترجمه آزمایشی است اگر در واژگان ها با نادرستی نوشتاری برخورد کردید من را آگاه کنید تا واژه را ویرایش کنم.

BBPress

دریافت بی بی پرس پارسی

Pin It on Pinterest