آرشیوrepair database

وردپرس

بهینه سازی و تعمیر پایگاه داده ی وردپرس

اگر پایگاه داده (دیتابیس) وردپرس شما با مشکل رو به رو شده است به کمک کد زیر می توانید به آسانی پایگاه داده ی تارنمایتان را بهینه سازی و درستکاری (تعمیر) کنید. کد زیر را در پرونده ی wp-config.php وردپرستان بیافزایید. https://gist.github.com/ece5b5541a0cbb70af48f6a9091df662 اکنون برای بهینه سازی پایگاه داده  نشانی زیر...