آرشیوGoodbye my lover

Goodbye my lover
پادکست

Podcast Goodbye my lover, Goodbye my friend

یکی از زیباترین آهنگ‌های جیمز بلنت برای من آهنگ خدانگه‌دار عشق منه. نوشتار این آهنگ رو پادکست کردم. در این پادکست تلاش کردم با مکث، لرزش آوا و احساس اندوه‌بار، حس واژه‌ها رو بهتر به شنونده برسونم.   Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling...