آرشیوپادکست

Goodbye my lover
پادکست

Podcast Goodbye my lover, Goodbye my friend

یکی از زیباترین آهنگ‌های جیمز بلنت برای من آهنگ خدانگه‌دار عشق منه. نوشتار این آهنگ رو پادکست کردم. در این پادکست تلاش کردم با مکث، لرزش آوا و احساس اندوه‌بار، حس واژه‌ها رو بهتر به شنونده برسونم.   Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling...
گوناگون

رادیو آواگاه

رادیو آواگاه یک سرویس پادکست رایگان است که به کاربران کمک می‌کند به سادگی پادکست‌هایشان را بارگذاری و پخش کنند. همان‌گونه که در شعار سرویس آواگاه آمده است آواگاه جایی است برای کسانی که زبانی برای گفتن یا گوشی برای شنیدن دارند. برخی از ویژگی‌های این سرویس: نام‌نویسی و سرویس‌دهی...
گوناگون

پادکست چیست؟

وبلاگ را می توان یک رسانه ی نوشتاری دانست که در گستره ی اینترنت در دسترس است اما رسانه های دیگری نیز در اینترنت هستند که شاید در برخی کشورها کاربران بیش تر یا کم تر از آن بهره ببرند. پادکست یکی از آن رسانه هاست که به شیوه ی...
گوناگون

آموزش ساخت پادکست

ساخت یک پادکست 3 بخش دارد: 1- پیش از برداشت  2- ساخت 3- پخش 1- پیش از برداشت: داشتن آماج (هدف): برای هر کاری داشتن آماج نیاز است نخست از خود بپرسید که آماجتان از ساختن این آوا چیست؟ چه چیزهایی می خواهید بگویید؟ با چه چیزی آغاز می کنید...