آرشیووبلاگها . کام

گوناگون

نشد که بشه

آمده بودیم که با وبلاگها.کام بمانیم اما نگذاشتند. سارا گلشانی راست گفت: وبلاگستان پارسی محکوم به نابودیست! از بستن این سایت بسیار ناراحتم. پروردگارا تو بهترین داوری پس سزای کارشان را به آن ها بده. پانوشت: از این پس من به همراه سارا گلشانی در این تارنما خواهیم نوشت از...