آرشیونادرستی وردپرس

وردپرس

پنهان کردن Error Login

شما با پنهان کردن پیام نادرستی (پیام خطا) در هنگام درون رفتن (login) به سایت می توانید تا اندازه ای از پیشروی هکرها در راه یافتن گذرواژه تان جلوگیری کنید. البته بهتر است مسیر بازیابی گذرواژه را نیز دگرگون کنید. برای پنهان سازی این پیام، کد زیر را در functions.php...