آرشیوجایگزین کردن نشانی دلخواه برای نویسنده در وردپرس

وردپرس

جایگزین کردن نشانی دلخواه برای نویسنده در وردپرس

در وردپرس نشانی پیش‌گزیده، برای نویسنده همانند نشانی زیر است: www.yorname.com/author/username اگر می‌خواهید نشانی دلخواهتان را جایگزین نشانی پیش‌گزیده کنید کد زیر را در پرونده‌ی functions.php که در پوشه‌ی پوسته است جای‌گذاری کنید. و به جای واژه‌ی author ، واژه‌ی دلخواهتان را بنویسید. https://gist.github.com/fa905b14b8438810a92c5257580ffcf6...