آرشیوآلن بسکه

نسک (کتاب)

نبودن خیلی راحت‌تره

«نبودن خیلی راحت‌تره» نوشته‌ی آلن بُسکه یکی از نسک‌های (کتاب‌های) سروده‌ی زیبایی است که برگردان پارسی آن را خوانده‌ام. این نسک کوچک، شماری از واپسین سروده‌های اوست که از نسک فردا بی من گردآوری شده است. این نسک با تلاش سهند آقایی و محمد‌مهدی شجاعی به پارسی برگردان شده و...