روزنوشت

دیکتاتور می‌ترساند دموکرات می‌خنداند

امروز به ناهمسانی‌های میان دیکتاتور ودموکرات می‌اندیشیدم از واژه‌ها که دور شدم به این رسیدم که یک دیکتاتور می‌ترساند و یک دموکرات می‌خنداند. دیکتاتورها برای پابرجای ماندن شهریاری خود از هر ابزاری برای ترساندن بهره می‌گیرند ولی دموکرات‌ها خود را بخشی از مردم می‌دانند و پابرجایی خود را با آرامش و شادی مردم می‌خواهند و بر این باورند که نیروی راستین همین مردم هستند نه یک تن.

هر گاه نام دموکراسی را می‌شنوم یاد فیلسوفی به نام دموکریتوس می‌افتم که پیش از سقراط زندگی می‌کرد. او را فیلسوف خندان می‌نامند چون همیشه بر شادی سفارش می‌کرد.

dictator

۱ نظر

پاسخ دهید

سوشیانت زوارزاده
من یک روان‌شناس، نویسنده، برنامه ساز و گوینده‌ی رادیو هستم