آموزش ساخت پادکست

ساخت یک پادکست 3 بخش دارد: 1- پیش از برداشت  2- ساخت 3- پخش

1- پیش از برداشت:

داشتن آماج (هدف): برای هر کاری داشتن آماج نیاز است نخست از خود بپرسید که آماجتان از ساختن این آوا چیست؟ چه چیزهایی می خواهید بگویید؟ با چه چیزی آغاز می کنید با یک آهنگ یا با یک گفتاورد از نویسنده ای بزرگ؟ اگر بخواهید در ساخت یک آوا پیروز باشید نخست باید آماجتان را به خوبی دریابید و سپس کار را آغاز کنید.

نوشتن برنامه:  بهتر است آن چه را که می خواهید بگویید بنویسید اگر بخواهید بدون نوشتن، یک پرونده ی آوایی را برداشت کنید کارتان بسیار دشوار می شود چون بسیاری از چیزهایی که می خواهید بگویید را فراموش می کنید و شاید کژی هایی در گفتارتان پیش بیاید.

ما پارسی زبان ها گفتاوردی داریم که می گوید کم گوی و گزیده گوی. در نوشتن برنامه از از این گفتاورد پیروی کنید گفتارتان را بیش از اندازه به داراز نکشید چون شنوندگان را خسته می کند ولی از کوتاه کردن بیش از اندازه ی گفتارتان هم خودداری کنید نوشتن این بخش از برنامه کار نویسنده است.

باید در برنامه ی آوایی از آهنگ نیز بهره گرفت آهنگ ها می تواند در آغاز، میان و پایان برنامه جای بگیرد آهنگ هایی را برگزینید که برای هر شنونده ای دلنشین و پسندیده باشد. آهنگ ها نباید بیش از اندازه به درازا بکشد می توانید از آهنگ به شیوه ی پس زمینه برای آوای گوینده نیز بهره بگیرید اما نباید آوای گوینده در آهنگ گم شود. گزینش آهنگ ها و هم چنین جایی که هر آهنگ پخش می شود از کارهای ویرایش کننده ی برنامه است.

(بیشتر…)

Pin It on Pinterest