11 سپتامبر 2015، خشم خدا یا رخداد ناگهانی؟

امروز 20 شهریور سالروز رخداد ناگوار 11 سپتامبر است. همان‌گونه که به یاد دارید چنین روزی در سال 2001 برج‌های داد و ستد جهانی، به دست تروریست‌های گروه جهادگرای اسلامی «القاعده» نابود شد. چند سال از این رخداد گذشته است رخدادی که جهان را در اندوه فرو برد و هنوز هم این زخم کهنه بهبود نیافته است. 4 سال پیش در روز یابود 11 سپتامبر نوشته‌ای نگاشتم در این نوشته برای جان‌باختگان این رویداد ناگوار آمرزش خواستم و آرزو کردم جهان سرشار از آرامش و دوستی باشد. در آن روزها گروهی از کاربران عرزشی با دیدگاه‌هایشان به من یورش آوردند و من را ماسون، اسرائیلی و ناآگاه خواندند. برخی از آن‌ها نیز به من و خانواده‌ام دشنام دادند که دیدگاه‌هایشان پاک شد. در این نوشته هیچ نامی از اسلام برده نشده بود ولی آقایان می‌گفتند من می‌خواهم نام اسلام را بد نمایان کنم.

(بیشتر…)

11 سپتامبر 2011

11 سپتامبر 2011

امروز دهمین سالروز رویداد ناگوار 11 سپتامبر است. ده سال پیش در 11 سپتامبر برج‌های داد و ستد جهانی آماج تروریست‌ها شد و هزاران تن جان باختند. برای همه‌ی کشته‌شدگان 11 سپتامبر از پروردگار آمرزش می‌خواهم. به امید جهانی بدون تروریست و خشونت.

(بیشتر…)

Pin It on Pinterest