گجت‌باز یا قمبل؟

گجت‌باز یا قمبل؟

امروز داشتم به این می‌اندیشیدم که برخی از مردم از شنیدن دشنام و یا واژه‌های نه چندان خوب شادمان می‌شوند. کسانی را در توییتر می‌شناسم که با شنیدن واژه‌ی دیوث  قند در دلشان آب می‌شود. دوستانی دارم که سینه سپر می‌کنند و خودشان را گیک یا نرد و دیگران را زامبی می‌نامند. واژه‌ها می‌تواند برای هر کسی چم (معنی) ویژه‌ای داشته باشد و هر کسی از آن برداشتی کند و من هنوز با واژه‌های گیک و نرد نمی‌توانم کنار بیایم. خوب می‌دانم که گیک و نرد برای خود چرایی و فلسفه‌ای دارد و همین من را بر آن داشت که برای کسانی که دیوانه‌وار به دنبال خریدن تازه‌ترین ابزارک‌ها و گجت‌ها هستند نامی برگزینم و از این پس آن‌ها را قمبل می‌نامم. من هم برای نامیدن کسانی که دیوانه‌ی گجت‌ها هستند فلسفه‌ای دارم.

(بیشتر…)

Pin It on Pinterest