پنهان کردن زمینه ی دلخواه در نوشته ها و برگه ها

شاید شما از آن کسانی باشید که خواستار یک بخش نوشتار ساده‌تر در وردپرس هستند و برخی از ویژگی‌های وردپرس به کار شما نیاید خوب به سادگی می‌توانید چیزهایی که به کارتان نمی آید را پنهان کنید! یکی از این بخش‌ها زمینه‌ی دلخواه است برای پنهان‌سازی زمینه‌ی دلخواه در بخش افزودن نوشته‌ی تازه، کد زیر را در functions.php جای‌گذاری کنید.

https://gist.github.com/2b7103d7ffed51fba8ed7ae97acac9a7

اگر می‌خواهید این کار را برای برگه ها بکنید post را page کنید.

پنهان کردن نمایش به روز رسانی وردپرس

شاید شما هم از آن دسته کسانی باشید که دوست ندارید پیاپی پیام آگاه سازی برای به روز رسانی وردپرس را در پیش‌خوان  ببینید برای این کار راه‌های گوناگونی است که ساده‌ترین آن جای دادن کد زیر در پرونده‌ی functions.php پوسته است.

https://gist.github.com/54850f522ca0ff8abb5b2f102a7c707f

با این کار به سادگی از نمایش این پیام جلوگیری خواهید کرد.

Pin It on Pinterest