پنهان کردن زمینه ی دلخواه در نوشته ها و برگه ها

شاید شما از آن کسانی باشید که خواستار یک بخش نوشتار ساده‌تر در وردپرس هستند و برخی از ویژگی‌های وردپرس به کار شما نیاید خوب به سادگی می‌توانید چیزهایی که به کارتان نمی آید را پنهان کنید! یکی از این بخش‌ها زمینه‌ی دلخواه است برای پنهان‌سازی زمینه‌ی دلخواه در بخش افزودن نوشته‌ی تازه، کد زیر را در functions.php جای‌گذاری کنید.

https://gist.github.com/2b7103d7ffed51fba8ed7ae97acac9a7

اگر می‌خواهید این کار را برای برگه ها بکنید post را page کنید.

Pin It on Pinterest