بررسی گفته‌های ناروای یوسف اباذری و پاسخ به آن

بررسی گفته‌های ناروای یوسف اباذری و پاسخ به آن

Abazari Quotes

اگر سخنرانی آقای اباذری را شنیده باشید واژه‌های فرتور بالا برایتان آشناست. چندی پیش، یوسف اباذری که کاغذپاره‌ای به نام مدرک جامعه‌شناسی دارد سخنرانی تندی داشت و در آن مردم را نادان خواند و به شادروان مرتضی پاشایی خواننده‌ی پاپ و هوادارانش دشنام داد. هم‌چنین خواننده‌ها را سوسول و ورزشکارها را لات نامید.

در بخش نخست این نوشتار به بررسی رفتار مردم از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی می‌پردازم تا با برخی از شوندهای (دلایل) رفتار هواداران مرتضی پاشایی پس از مرگ وی آشنا شوید. در بخش دوم نیز به گفته‌های ناروای اباذری پاسخ خواهم داد. از سوی دیگر شما می‌توانید پادکست این نوشته را نیز در رادیو آواگاه با آوای من گوش کنید.

یادآور می‌شوم که من درستی یا نادرستی رفتار مردم را داوری نمی‌کنم و این خود مردم هستند که باید داوری کنند.

  (بیشتر…)

Pin It on Pinterest