پندی به نویسندگان

پندی به نویسندگان

نوشتن همان اندازه که آسان است دشوار نیز هست و بستگی به این دارد که می‌خواهی چه چیزی بنویسی شاید بخواهی کارهای روزانه‌ات را فهرست کنی و یا نامه‌ای به دوستت بنویسی شاید بخواهی یادوارده (خاطره) یا سروده‌هایت را بنویسی و شاید بخواهی در جاهایی مانند فیس‌بوک و توییتر چکیده‌نویسی کنی. نوشتن برای من همیشه دلچسب بوده و یکی از کارها و سرگرمی‌های روزانه‌ی من است و دستاوردش برای من نوشتن سه نسک (کتاب) است که شوربختانه تا هنگامی که جایی به نام «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» در ایران هست نمی‌توانم آن را در دسترس خوانندگان بگذارم.

من بر این باورم که اگر نویسنده‌ای نوشتن را برای یک روز رها کند دستانش کپک می‌زند. همیشه به دوستان وبلاگنویسم می‌گویم نوشتن را رها نکنید زندگی هر آدمی داستانی خواندنیست. از دیدگاه من بزرگ‌ترین دشمن نوشتن‌های آماج‌دار (هدفمند) سرویس‌های چکیده‌نویسی مانند فیس‌بوک و توییتر هستند نگاهی به سال‌های گذشته می‌اندازم و می‌بینم بخش بزرگی از وبلاگ‌نویسان در دریای توییتر و فیس‌بوک و … فرو رفتند و کوسه‌ی چکیده‌نویسی دستانشان را خورد.

اگر نویسنده‌ای نوشتن را برای یک روز رها کند دستانش کپک می‌زند (بیشتر…)

سکس فرهنگی رویایی میان سه تن

سکس فرهنگی رویایی میان سه تن

گاه رشته‌ی پندارم خط‌خطی می‌شود همانند پیله‌ی ابریشم مرا درون خود فرو می‌برد تا نبینم نشنوم نگویم. در پیله‌ی پندارهایت که گرفتار شوی یاد زندان می‌افتی که روی دیوارش پر شده از نشانه‌های روزشمار زندانی برای رهایی. کی رها می‌شوم؟ کی رها می‌شوی؟ کی رها می‌شویم؟ رهایی چیست؟ اندیشه چیست؟ آه، وای از دست این روزشمارها. روزی که می‌خواستم به زندان بیافتم پیش خود گفتم بهتر است از دیگر زندانی‌ها به دور نگه‌داشته شوم ولی گفتند که دیوانه می‌شوی پس درخواست کردم مرا پیش دوستان و همراهانم آقای خامه (قلم) و خانم برگه ببرند. هر چه باشد آن‌ها سال‌ها و شاید سده‌ها پیش از من زندانی شده‌اند پس می‌توانند مرا از زندان دیوانگی برهانند. شاید هم آن‌ها تاکنون دیوانه شده باشند و خودشان نیاز به کمک من داشته باشند. در زندان جای گرفتم دانستم که دیوانه نیستند سال‌هاست که هر دو خاموشند و با هم سخن نگفته‌اند.

پس این‌گونه شد که من به آمیزش این آقا و خانم کمک کردم و اکنون… اکنون چه؟ آری هنوز همراهیم و هنوز هم برای آمیزششان به من نیاز دارند. سکس فرهنگی رویایی میان سه تن. من، خامه و برگه. و من خشنودم که این زندان تنها یک تخت برای خوابیدن دارد و هم‌چنان دیوانه نشده‌ام شاید چون نویسندگان پیامبران دیوانگان هستند.

زندانی برای نویسنده

Pin It on Pinterest