سال نو فرخنده

سال نو فرخنده

نوروز پیروز. سال نو فرخنده.

الا ای اهورای با فر و جاه

                  به فرمان تو تابش هور و ماه

در این روز نو از مه فروردین

                 به آیین جمشید فرخنده دین

بگردان دل و دیده‌ام از گناه

                 بیاموزم از نو درگرگونه راه

نوروز پیروز. فرارسیدن سال نو را به شما شادباش می‌گویم امیدوارم همواره دل‌هایتان پر از شکوفه‌ی لبخند و شادمانی باشد سال نو را با یاری اهورامزدا، با شادمانی آغاز کنید و به سرانجام برسانید.

نوروز خجسته

نوروز خجسته

درود آغاز سال 3749 زرتشتی را به یکایک شما پارس ها شادباش می گویم نوروزتان خجسته. امیدوارم سالی سرشار از پیروزی و بهروزی داشته باشید.

الا ای اهورای با فر و جاه           به فرمان تو تابش هور و ماه

در این روز نو از مه فروردین          به آیین جمشید فرخنده دین

بگردان دل و دیده ام از گناه               بیاموزم از نو دگرگونه راه

ای اهورامزدای یکتا ای دادار بی همتا ای آرام بخش جان و تنها آفریننده ی گیتی ها. هر روزمان را نوروز گردان و ما را بر اهریمن پیروز کن. ای پروردگار مهربان، تنها تو توانایی.

Pin It on Pinterest