11 سپتامبر 2015، خشم خدا یا رخداد ناگهانی؟

امروز 20 شهریور سالروز رخداد ناگوار 11 سپتامبر است. همان‌گونه که به یاد دارید چنین روزی در سال 2001 برج‌های داد و ستد جهانی، به دست تروریست‌های گروه جهادگرای اسلامی «القاعده» نابود شد. چند سال از این رخداد گذشته است رخدادی که جهان را در اندوه فرو برد و هنوز هم این زخم کهنه بهبود نیافته است. 4 سال پیش در روز یابود 11 سپتامبر نوشته‌ای نگاشتم در این نوشته برای جان‌باختگان این رویداد ناگوار آمرزش خواستم و آرزو کردم جهان سرشار از آرامش و دوستی باشد. در آن روزها گروهی از کاربران عرزشی با دیدگاه‌هایشان به من یورش آوردند و من را ماسون، اسرائیلی و ناآگاه خواندند. برخی از آن‌ها نیز به من و خانواده‌ام دشنام دادند که دیدگاه‌هایشان پاک شد. در این نوشته هیچ نامی از اسلام برده نشده بود ولی آقایان می‌گفتند من می‌خواهم نام اسلام را بد نمایان کنم.

(بیشتر…)

Pin It on Pinterest