آرشيوبایگانی

لوگو و نمادهای ساخته شده به دست سوشیانت زوارزاده

طراحی لوگوی سوشیانت زوارزاده

طراحی لوگوی سوشیانت زوارزاده

لوگوی سوشیانت زوارزاده را برای خودم طراحی کردم. این لوگو با بهره‌گیری از ویژگی پاریدولیا در سیستم پردازش مغز انسان، مفهوم S و Z را منتقل می‌کند. همان‌گونه که می‌دانید این کاراکترها، آغازگر نام و نام خانوادگی من هستند....

طراحی لوگوی رادیو آواگاه

در طراحی لوگوی رادیو آواگاه از یک برج رادیویی و تایپوگرافی ویژه بهره گرفته شد تا مفهوم پخش رادیویی را به کاربر برساند. رنگ برند رادیو آواگاه آبی است که در لوگوی آن نیز به کار رفته است....

طراحی لوگو ژاکسین

نماد (لوگو) ژاکسین بر پایه‌ی نام آن کشیده شده است. یک فروزه‌ی آتش که زبانه‌های آن به سوی راست رفته‌اند سه زبانه، نشانه‌ی دستورهای بنیادین انجمن (پندارنیک، گفتار نیک، کردار نیک) است. خمیدگی زبانه‌ها به سوی خاور (شرق) است زیرا خورشید که بنیادی‌ترین نور زمین است به خاطر چرخش زمین...