نماد ژاکسین

نماد ژاکسین

هر گروه و انجمنی برای خود نمادهایی دارد که با آن شناخته می‌شود. انجمن ژاکسین نیز برای خود نمادهایی دارد که بنیادی‌ترین آن نماد زیر است.

نماد ژاکسین

نماد (لوگو) ژاکسین بر پایه‌ی نام آن کشیده شده است. یک فروزه‌ی آتش که زبانه‌های آن به سوی راست رفته‌اند سه زبانه، نشانه‌ی دستورهای بنیادین انجمن (پندارنیک، گفتار نیک، کردار نیک) است. خمیدگی زبانه‌ها به سوی خاور (شرق) است زیرا خورشید که بنیادی‌ترین نور زمین است به خاطر چرخش زمین در خاور (شرق) نمایان و در باختر (غرب) ناپدید می‌شود.

دو بخشی بودن نماد، نشان‌گر شب و روز است بخش کوچک‌تر، نشان‌گر روز و بخش بزرگ‌تر شب است. این نماد با دو رنگ سپید و سیاه رنگین شده که نشان‌گر نیکی و پلیدی است.

درباره‌ی ژاکسین

ژاکسین، انجمنی است که در 2 اکتبر 2008 به دست سوشیانت زوازاده پایه‌ریزی شد. واژه‌ی ژاکسین در زبان گاتاسی به چم (معنی) آتش است. آماج بنیادین این گروه، دگرگون کردن شیوه‌ی زندگی و باورهای مردم سراسر جهان است. این گروه به هیچ کشور، نژاد، دین و گروهی وابسته نیست و هر کسی می‌تواند به آن بپیوندد.

انجمن هم در اینترنت و هم بیرون از آن کار می‌کند. می‌توانید ژاکسین را در جاهای زیر بیابید:

تارنمافیس‌بوکتوییترگوگل پلاس

Pin It on Pinterest