ما آدم‌ها جانداران شگفت‌انگیزی هستیم گذشتگان چه نیکو گفته‌اند: خروس همسایه غازه. ما آدم‌ها از نژادپرستی بیزاریم و می‌گوییم همه‌ی آدم‌ها با هم برابرند. از نژادپرستی بیزاریم ولی گاهی پیش می‌آید که از یک نژاد کمی بدمان بیاید و بخواهیم سر به تنشان نباشد. آری نباید فراموش کرد که همه با هم برابریم ولی برخی از آدم‌ها با هم برابرترند. درست است؟! خب پس ما برتر از شما هستیم!

به نژاد پرستی نه بگوییم

خودم هم از این دایره‌ی ننگین بیرون نیستم به راستی چرا سپید پوست‌های بلوند و سیاه‌پوست‌های مو مشکی را دوست دارم؟

به شطرنج نگاهی بیانداز شطرنج نژادپرستانه‌ترین بازی جهان است که همواره سپید آغازگر آن است. برای همین از این بازی خوشم نمی‌آید و تخته‌نرد را دوست دارم.

همیشه باورهای ما درست است و باورهای دیگران نادرست. آری باورهای نادرستمان هم درباره‌ی هر چیزی درست است و دیگران باید آن را بپذیرند و اگر نتوانند از راه گوش و چشم گفتار و باورمان را بپذیرند باید از سوراخی دیگر باورهایمان را درونشان بفرستیم!

دین ما هم همیشه برترین دین جهان است. خواه یک مسلمان باشیم یا یهودی یا آتئیست.

 به راستی چرا همیشه چیزهای پسندیده و نیکو را برای خودمان و چیزهای بد را برای دیگران می‌خواهیم؟ شاید چون ما برتریم!

به نژادپرستی نه بگوییم.

ما با هم برابریم به نژاد پرستی نه بگوییم

Pin It on Pinterest