همیشه در پیرامونم رویدادهای جالبی می دیدم که کم تر درباره ی آن ها در تارنمایم می نوشتم اما بر آن شده ام تا از این پس بیش تر درباره ی چنین رویدادهایی بنویسم به ویژه اگر با روان شناسی پیوندی داشته باشند. چند هفته ای هست که مردم بیش از اندازه به خریدن طلا روی آورده اند بهای طلا هم هر روز افزایش می یابد گروهی دربرابر این افزایش بهای طلا بی توجه هستند و همان زندگی روزانه خود را در پیش گرفته اند و گروهی به خریدن بیمارگونه ی طلا روی آورده اند. در این میان کسانی هستند که پس از خریدن طلای بسیار ترس و نگرانی وجودشان را فراگرفته و می ترسند روزی بهای طلا کاهش چشم گیر پیدا کند و بدبخت شوند! ما در روان شناسی به این گونه ترس، فوبیا می گوییم فوبیا یعنی ترس بیش از اندازه یا بیمار گونه ای که فرد توان کنترل درستی بر آن ندارد. درباره ی فوبیا در آینده خواهم گفت همین اندازه بدانید که فوبیا چیزی فراتر از ترس ساده است که یک ویژگی برجسته ی آن توهمی بودن بیش از اندازه است. اگر طلای بسیاری خریداری کرده اید و درباره ی بهای آن نگران هستید با یک روان شناس گفت و گو کنید یا به من پیام دهید. امیدوارم این فوبیا میان مردم برچیده شود به امید ان که بهای طلا پایدار شود و افزایش پیدا نکند!

Pin It on Pinterest