دورد دوستان خوبم

دیشب قلبم گرفت دست‌هایم لرزید دهانم کج شد و روی زمین افتادم این‌ها نشان از این بود که سکته‌ی کوچکی کردم یا به گفتاورد پزشکان سکته‌ی خفیف! اما اکنون که این نوشته را برایتان می‌نویسم حالم بهتر از دیشب است. من یک هفته‌ای را به اینترنت کم‌تر می‌آیم و تنها رایانامه‌ام را بررسی می کنم باید بیش‌تر بیارامم تا بهبود پیدا کنم باشگاه هم که نمی‌توانم بروم.

پانوشت: چرا سکته کردم؟ به خاطر این که کسی نفهمید چه می‌گویم و چه می‌خواهم!

 

Pin It on Pinterest