گاهی پیش می‌آید در یک تارنمای نیرو گرفته از وردپرس در جست‌و‌جوی نوشته‌ای باشید اما آن تارنما، ابزارک جست‌و‌جو نداشته باشد. پس باید چه کار کرد؟ بسیار آسان است =s? را پس از پایان نشانی تارنما بنویسید پس از =  آن چه را که می‌خواهید بیابید بنویسید و دکمه‌ی Enter را فشار دهید تا یافته‌های جست‌و‌جو را ببینید. برای نمونه در تارنمای من می‌خواهید واژه‌ی مزدا را به شیوه‌ای که گفتم بیابید پس باید بنویسید:

http://zavarzadeh.org/?s=مزدا

Pin It on Pinterest