زندگی هر آدمی سرشار از فراز و نشیب است زندگی بدون این فراز و نشیب‌ها یک‌نواخت و مرده می‌شود گاه رخدادهایی ما را در راه زندگی به پیش یا پس می‌راند و شاید راه زندگیمان را دگرگون کند. من نیز به این باور رسیدم که چهار سال است در راهی گام برداشتم که بخشی از آن ناروا و نادرست بوده باری از رخدادهای این چهار سال درس‌هایی گرفتم که به کمک آن‌ها می‌توانم بهتر از گذشته زندگی کنم و خودم را خوشبخت گردانم.
برخی از چیزهای زندگیم را از امروز دگرگون کردم. دوباره پس از چهار سال یک خوره‌ی نسک (کتاب) خواهم شد می‌نویسم و می‌خوانم به راستی نسک‌ها بهترین دوست هستند. هنوز نسک‌های بی‌شماری هستند که نخوانده‌ام.
دوباره در زندگیم آیین‌نامه‌ی (قانون) ویژه‌ای را پیاده‌سازی می‌کنم. اگر برای هر کاری در زندگیتان برنامه و آیین‌نامه داشته باشید بهتر زندگی خواهید کرد پیروی از این‌ها به من آرامش بیش‌تری می‌دهد.
شماره موبایل تازه‌ای گرفتم و شماره‌اش را به هیچ کدام از دوست‌ها و آشناهایم نخواهم داد دوست خوبم که این نوشته را می‌خوانی از این پس می‌توانی از این راه‌ها با من در پیوند (تماس) باشی. من دوست ندارم با تلفن به گفت‌و‌گو بنشینم مگر با کسی که برایم بسیار ارزشمند باشد.
باز هم‌چون گذشته در تاریکی می‌نشینم و در نور، شهریاری (پادشاهی) می‌کنم.
کم‌تر به دیدار دوست‌ها و آشناهایم خواهم رفت دوست دارم بیش‌تر تنها باشم تنهایی به من کمک می‌کند بهتر و بیش‌تر بیاندیشم. از باشندگی در همایش‌ها نیز دوری می‌کنم و تنها به انجمن خودمان (ژاکسین) می‌روم.
پانوشت: من نه افسرده و نه جهان‌گریز شده‌ام. بسیار شادمان و از زندگیم خشنود هستم نگرانم نباشید ;)

Pin It on Pinterest